top of page

המשווקים שלנו

משווקים מורשים של מערכות צל וילון

חברת צל וילון מייצרת ומשווקת את מוצריה באופן ישיר ללקוחות פרטיים באזור השרון ובשאר חלקי הארץ על ידי משווקים מורשים אשר עברו הדרכות מקצועיות על ידי צוות החברה. צל וילון מספקת אחריות יצרן על כל מערכות הקירויי וההצללה.

שימו לב! משווק מורשה של חברת צל וילון מחויב לעמוד בסטנדרטים גבוהים, לספק שירות גבוה וחלפים מקוריים בלבד לכל מערכות החברה. שימו לב שאתם בוחרים משווק מורשה בבואכם לרכוש את אחד ממערכות צל וילון.

bottom of page